Хурал зөвлөгөөн
Хурал зохион байгуулсан тухай нэгдсэн тайлан

2012 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Дотоод хэргийн их сургууль “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд тулгадаж буй асуудал" ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулсан билээ. Уг хуралд ТИ-Монгол байгууллагыг оролцуулсан бөгөөд, Гүйцэтгэх захирад Д.Сүхбүрэн “МӨНГӨ УГААХ АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЭРХЭХ ВЭ?” гэх гарчиг бүхий илтгэлийг англи хэл дээр тавьсан юм.
 

 
“Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд тулгамдаж буй асуудал” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулсан тайлан - Татах
Санал асуулга