short news
Транспэрэнси Интернэшнл 2012 оны тайлан гарлаа.

Трансшэрэнси Интернэшнлээс жил бүр гаргадаг тайлан нь 2012 оны байдлаар гарлаа. 

 

Холбоосоор орж тайлантай танилцана уу.

Санал асуулга