• Bolor Erdene

Авлигын барометрийн судалгаа: АФРИК-2019

Дэлхийн авлигын барометр судалгаа (GCB) нь иргэдийн санал бодолд тулгуурлаж гардаг судалгаа юм. Африкийн Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан Авлигын барометрийн судалгаанд нийт 35 улсын иргэд хамрагдсаны талаас илүү хувь нь авлигын нөхцөл байдал улс орон бүрт улам дордож байна гэж үзсэн бол дөрөвний нэгээс бага хувь нь сайжирч байгаа хэмээн дүгнэжээ.


43 views0 comments

Хаяг:   

Юнескогын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, Далай Тауэр

Шуудангийн хаяг:     Ш/Х 14230, Улаанбаатар хот          

Утас:                           70120012

И-мэйл хаяг:              info@transparency.mn

©2018 by Transparency International Mongolia / Транспэрэнси Интернэшнл Монгол / Proudly created with Wix.com