top of page

Засаглал

Транспэрэнси Интернэшнл ТББ нь хариуцлагатай, ил тод засаглалыг бэхжүүлж авлигаас ангид нийгмийг бий болгохоор нэгдсэн дэлхийн хөдөлгөөн юм. Иймд манай байгууллага үйл ажиллагаандаа мөн сайн засаглал, ёс зүй, нээлттэй ил тод байхыг хамгийн түрүүнд эрхэмлэдэг. Манай байгууллагын засаглалтай холбоотой бодлогын баримт, бичгүүдийг дараах жагсаалтаас дэлгэрэнгүй харна уу.  

Лого дээр дарж манай нийтлэлүүдийг уншина уу

Audit 2020

Charter

Strategy 2020-2021

Conflict of Interest Policy 

Donation Policy, Procedures and Guidelines

Child Protection Policy

Board of Directors

Code of Conduct

Bylaws 2021

Complaint Handling Policy

Prevention of Sexual Exploitation, Abuse, Harassment Policy  

Others
 

bottom of page