top of page

Corporate anti-corruption benchmark

Транспэрэнси интернэшнл монгол НҮТББ /ТИ-Монгол/ нь Монгол Улсадшударга бизнес орчныг дэмжих, бизнесийн ёс зүйг бэхжүүлэх зорилгынхоо хүрээнд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон Рио Тинто Монгол ХХК-тай хамтран Бизнесийн ёс зүйн төв 2020 онд байгуулсан болно. 2023 оны 4дүгээр сард Бизнесийн ёс зүйн төвөөр дамжуулан ТИ-Монгол CACB /Corporate Anti-Corruption benchmarking/-г МҮХАҮТ-н топ 100 гишүүдийн дунд нэвтрүүлжбайна.

Манай төслүүд

Mining1.jpg

Тогтвортой Хөгжлийн төлөөх Уул Уурхай

Манай M4SD хөтөлбөр нь олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх, энэ салбарт авлигын эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байна.

Business Partners at Work

Бизнесийн Ёс Зүйн хөтөлбөр

Бизнесийн ёс зүйн хөтөлбөр нь бизнес эрхлэгчдийн ёс зүй, компанийн засаглал, шударга ёсыг сайжруулах замаар бизнес эрхлэгчдийг авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой.

School3 - Copy.jpg

Залуучуудын Ёс Зүйн хөтөлбөр

Хүүхэд залуучуудад шударга ёсны хөтөлбөр нь залуучуудад авлига, түүний хор уршиг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөний талаар ойлголт өгөхөөс гадна залуучууд авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт гүйцэтгэх үүрэг, тэдний дуу хоолойг дэмжиж ажиллах зорилготой. 

chinggis.jpg

Авлигатай тэмцэх байгууллагуудыг бэхжүүлэх бүс нутгийн санаачлага

The goal of the initiative is to reduce the level of corruption in the Asia Pacific region by supporting Anti-Corruption Agencies to improve their effectiveness and performance through partnership building, dialogue, and evidence-based advocacy via the inclusion of a range of relevant stakeholders

bottom of page