Манай төслүүд

Тогтвортой Хөгжлийн төлөөх Уул Уурхай

Манай M4SD хөтөлбөр нь олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх, энэ салбарт авлигын эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байна.

Бизнесийн Ёс Зүйн хөтөлбөр

Бизнесийн ёс зүйн хөтөлбөр нь бизнес эрхлэгчдийн ёс зүй, компанийн засаглал, шударга ёсыг сайжруулах замаар бизнес эрхлэгчдийг авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой.

Залуучуудын Ёс Зүйн хөтөлбөр

Хүүхэд залуучуудад шударга ёсны хөтөлбөр нь залуучуудад авлига, түүний хор уршиг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөний талаар ойлголт өгөхөөс гадна залуучууд авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт гүйцэтгэх үүрэг, тэдний дуу хоолойг дэмжиж ажиллах зорилготой. 

Авлигатай тэмцэх байгууллагуудыг бэхжүүлэх бүс нутгийн санаачлага

The goal of the initiative is to reduce the level of corruption in the Asia Pacific region by supporting Anti-Corruption Agencies to improve their effectiveness and performance through partnership building, dialogue, and evidence-based advocacy via the inclusion of a range of relevant stakeholders

Хаяг:   

Юнескогын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, Далай Тауэр

Шуудангийн хаяг:     Ш/Х 14230, Улаанбаатар хот          

Утас:                           70120012

И-мэйл хаяг:              info@transparency.mn

©2018 by Transparency International Mongolia / Транспэрэнси Интернэшнл Монгол / Proudly created with Wix.com