Хаяг:   

Юнескогын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, Далай Тауэр

Шуудангийн хаяг:     Ш/Х 14230, Улаанбаатар хот          

Утас:                           70120012

И-мэйл хаяг:              info@transparency.mn

©2018 by Transparency International Mongolia / Транспэрэнси Интернэшнл Монгол / Proudly created with Wix.com

Авлигын нэр томьёоны тайлбар толь

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ
ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ
ӨМЧ ШАМШИГДАЛ
АШИГ ХҮРТЭГЧ ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ
ХАРИУЦЛАГА
ХЭЭЛ
ХАХУУЛЬ
ХУЙВАЛДААН
АВЛИГА
ЗАЛИЛАН
ИЛ ТОД БОЛГОХ
АЙЛГАН
СҮРДҮҮЛЭЛТ
ХӨНГӨВЧЛӨХ ТӨЛБӨР
МӨНГӨ УГААХ
ЗАСАГЛАЛ
ЁС ЗҮЙ
ШУДАРГА ЁС
ХЯНАЛТ
ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ
ТАТВАРААС ЗАЙЛСХИЙХ
ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ
ИЛ ТОД БАЙДАЛ
ДАРАМТ ШАХАЛТ
ТАНИЛ ТАЛАА ИЛҮҮД ҮЗЭХ
УЛС ТӨРИЙН ХҮСЭЛ ЭРМЭЛЗЭЛ
ШҮГЭЛ ҮЛЭЭХ