Авлигын нэр томьёоны тайлбар толь

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ
ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ
ӨМЧ ШАМШИГДАЛ
АШИГ ХҮРТЭГЧ ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ
ХАРИУЦЛАГА
ХЭЭЛ
ХАХУУЛЬ
ХУЙВАЛДААН
АВЛИГА
ЗАЛИЛАН
ИЛ ТОД БОЛГОХ
АЙЛГАН
СҮРДҮҮЛЭЛТ
ХӨНГӨВЧЛӨХ ТӨЛБӨР
МӨНГӨ УГААХ
ЗАСАГЛАЛ
ЁС ЗҮЙ
ШУДАРГА ЁС
ХЯНАЛТ
ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ
ТАТВАРААС ЗАЙЛСХИЙХ
ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ
ИЛ ТОД БАЙДАЛ
ДАРАМТ ШАХАЛТ
ТАНИЛ ТАЛАА ИЛҮҮД ҮЗЭХ
УЛС ТӨРИЙН ХҮСЭЛ ЭРМЭЛЗЭЛ
ШҮГЭЛ ҮЛЭЭХ

Хаяг:   

Юнескогын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, Далай Тауэр

Шуудангийн хаяг:     Ш/Х 14230, Улаанбаатар хот          

Утас:                           70120012

И-мэйл хаяг:              info@transparency.mn

©2018 by Transparency International Mongolia / Транспэрэнси Интернэшнл Монгол / Proudly created with Wix.com