top of page

Манай байгууллага

Транспэрэнси Интернэшнл байгууллага нь төр, хувийн хэвшил, иргэний
нийгэм болоод хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал авлигаас ангид орших
нэг зорилго дор нэгдсэн дэлхий нийтийн хөдөлгөөн юм.
Дэлхий даяар 100 гаруй салбар, Берлин дэх Олон Улсын Нарийн
Бичгийн газраараа дамжуулан бид энэхүү зорилгоо бодит байдал
болгохын тулд авлигатай тэмцэх үйл хэргийг удирдан ажиллаж байна.

Нэг алсын хараатай дэлхийн хөдөлгөөний хувьд бид авлигагүй дэлхий ертөнцийг хүсч байна. Бид дэлхийн 100 гаруй улс дахь салбарууд болон Берлин дэх олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газраар дамжуулан энэхүү алсын харааг бодитой болгохын тулд авлигын эсрэг тэмцлийг удирдаж байна.

TI нь 1993 онд Берлин хотод төр засаг, бизнес, иргэний нийгэм, хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал авлигаас ангид байдаг ертөнц гэсэн нэг үзэл бодолтой хэдхэн хүнээр үүсгэн байгуулагдсан. 2003 онд Монголын ТИ салбар яг ийм хүсэл тэмүүлэлтэй, авлигатай тэмцэх хөдөлгөөнийг Монголын ард түмэнд хүргэх зорилготойгоор байгуулагдсан. Одоо 2018 он болж байгаа бөгөөд TI нь 100 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулж, авлигатай тэмцэж эхэлсний 25 жилийн ойг тэмдэглэж байна.

.

.

.

TI-ийн хамгийн нөлөө бүхий амжилт бол авлигын төсөөллийн индекс буюу CPI юм. ХҮИ нь шийдвэр гаргагчид, компаниуд, сэтгүүлчдийн лавлах цэг бөгөөд удирдагчид асуудлыг үл тоомсорлох боломжгүй болгодог. Мэргэжилтнүүд болон бизнес эрхлэгчдийн саналаар 180 улс орон, нутаг дэвсгэрийг төрийн албан хаагчдын авлигын түвшингээр нь эрэмбэлдэг уг индекс 0-ээс 100 хүртэлх оноог ашигладаг бөгөөд 0 нь авлига ихтэй, 100 нь маш цэвэрхэн байна. Таны харж байгаагаар Монгол Улс 100-аас 36-г л авч, 180 орноос 103-т жагсчээ. Өнгөрсөн жил Шинэ Зеланд, Дани хамгийн өндөр байр эзэлсэн бол Сири, Өмнөд Судан, Сомали хамгийн доогуур байр эзэлжээ.

Монгол Улсын ХҮИ-ийн онооны бүрэн тойм болон бусад оролцогч орнуудтай харьцуулахыг хүсвэл TI-ийн Хэрэг эрхлэх газрын вэб сайт руу орно уу: Авлигын төсөөллийн индекс

bottom of page