top of page

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагын ТУЗ дарга  
Delia Ferreira Rubio

МОНГОЛ УЛСЫН ПАРЛАМЕНТ НЬ ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ ХИЙГЭЭД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЁСТОЙ

bottom of page